FOERSTER TECOM

Ruční přístroje pro měření tloušťky nanesených vrstev, hloubky povrchových vad a penetranty

Pokud máte zájem dozvědět se více o přístrojích LEPTOSKOP pro měření tloušťky nanesených vrstev, stáhněte si materiál ve formátu PDF: česky nebo anglicky

Ruční přístroje pro měření tloušťky nanesených vrstev

Významnou a dlouholetou pozornost věnuje firma KARL DEUTSCH také přístrojům pro měření tloušťky vrstev nanesených na kovovém podkladu (barvy, laky, galvanické vrstvy, elox, atd.). Široká nabídka přístrojů typu LEPTOSKOP začíná u velmi malých kapesních přístrojů určených především pro dílenská měření, dále pokračuje nejčastěji žádanými komfortními typy s bohatým příslušenstvím určenými jak pro dílenská, tak i laboratorní měření. Nabídku završují tzv. PC-sondy, které se připojí přímo k PC např. v laboratoři pro komfortní dokumentaci změřených výsledků. Pro orientační měření pak nabídku doplňují i levné tužkové přístroje LEPTO-PEN pracující na principu magnetické odtrhové metody.


Kapesní LEPTOSKOP 2017/2020/2025/2030/2035

(Více informací:  anglicky | německy)

Malé kapesní přístroje LEPTOSKOP se vyznačují extrémně malými rozměry, velice nízkou hmotností a integrovanou sondou do pouzdra přístroje. Pro tyto své konstrukční vlastnosti jsou velice vhodné pro použití v "polních podmínkách", hlavně tedy pro dílenské potřeby a vejdou se skutečně do každé kapsy. Výrobní řada těchto kapesních přístrojů pokrývá prakticky celé spektrum požadavků, které může zákazník mít.

Nejjednodušší přístroje řady 2017 - 2025 jsou přístroje se sondami pro měření na NFe/Fe materiálech kde přístroj 2025 je již vybaven duální sondou pro povrchy oba.

Celá tato skupina přístrojů je bez paměťových funkcí a vychází zákazníkovi vstříc hlavně co se cenových nároků týká.

Přístroje 2030 (Fe) a 2035 (duální sonda) zároveň disponují pamětí pro ukládání dat a možností statistického vyhodnocení hodnot. Jsou také vybaveny datovou přípojkou k PC či tiskárně.


LEPTOSKOP 2041

(Více informací:  anglicky | německy)

Tento komfortní přístroj se dá označit za jakousi vlajkovou loď firmy KARL DEUTSCH v oblasti měření tloušťky nanesených vrstev. LEPTOSKOP 2041 je vybaven velikým podsvíceným displejem pro zobrazování naměřených hodnot, včetně statistických funkcí. Jeho paměť umožňuje uložení až 7700 naměřených hodnot ve volně seskupitelné databázi. Je vybaven rozhraním pro připojení malé tiskárny či pro propojení k osobnímu počítači s nainstalovaným softwarem STATWIN 2002. Zkušenosti firmy KARL DEUTSCH se plně projevily u tohoto přístroje i v takových funkcích, jako je kalibrace i na vrstvách o neznáme tloušťce, či on-line statistické vyhodnocení podle normy DIN ISO 2808.

K přístroji je dodávána celá řada připojitelných sond, včetně speciálních mikrosond a to i úhlových, které Vám umožní provádět měření i na jinak velice obtížně přístupných místech.


PC - LEPTOSKOP 2050

(Více informací:  anglicky | německy)

Software STATWIN může změnit váš osobní počítač nebo notebook na přístroj pro měření tloušťky nanesených vrstev. Jednoduše stačí připojit speciální designovanou LEPTOSKOP sondu přes rozhraní RS 232 k vašemu PC. Po nahrání programu, se změní monitor vašeho počítače ve virtuální přístroj pro měření nanesené vrstvy, který se ovládá jednoduše myší.

Tento přístroj pro měření tloušťky vrstev, skládající se z PC, softwaru a sondy je vhodný hlavně pro stacionární měření ( jako např. v laboratořích ), nicméně software může být nainstalován na jakýkoliv přenosný počítač pro mobilní měření.

 • Nevyžaduje žádné další PC karty.
 • Pouze se přes sériový port připojí sonda
 • Kalibrační funkce n - bodů.
 • Prakticky neohraničená kapacita paměti
 • Volba jazyka Němčina/Angličtina
 • Přímé grafické vyhodnocení a dokumentace

Příslušenství k přístrojům LEPTOSKOP

(Více informací:  anglicky | německy)

Software STATWIN 2002

Tento software slouží k přenosu naměřených dat z přístroje LEPTOSKOP s datovým rozhraním do osobního počítače a v případě LEPTOSKOPu 2050 (PC+software+ sonda) jako virtuální měřidlo tloušťky nanesených vrstev. Kromě statistických funkcí a sledování mezních hodnot, nabízí STATWIN 2002 také grafické vyhodnocení a dokumentaci naměřených hodnot.

Kalibrační destičky a fólie

V závislosti na aplikacích, je možnost objednání feromagnetických (železo) a neželezných kalibračních destiček a v závislosti na měřicím rozsahu i kalibračních fólií. Prostřednictvím těchto fólií o známé tloušťce může být LEPTOSKOP jednoduše nakalibrován.
RMG 415

Přístroj pro měření hloubky povrchových trhlin i pro tvarově složité objekty

Zkoušení povrchových trhlin na komplikovaných a nákladných výrobcích je vhodnou aplikací pro přístroj na měření hloubky povrchových trhlin RMG 4015. Rychlé měření pomocí RMG 4015 nám dá informaci o přesné hloubce trhliny a tím rozhoduje o úpravách nebo vyřazení nákladného výrobku.

Snadná aplikace přístroje je - v neposlední řadě - otázkou vhodné sondy: Kromě dobře známých standardních sond má firma KARL DEUTSCH široké spektrum speciálních sond vhodných individuálně pro specifický materiál nebo tvar výrobku a neustále jej rozšiřuje.

Nyní jsou nově všechny přístroje RMG 4015 vybaveny funkcí mnohabodové kalibrace aniž dochází k nárůstu jejich ceny. Tak může mít obsluha při měření jen jednoduše zhotovené zkušební kusy s několika řezy různé hloubky, aby nastavila individuální a zcela vhodnou charakteristiku pro použitý materiál a mohla ji nastálo uložit. Funkce mnohabodové kalibrace nyní dovoluje spolehlivé měření dokonce na takových výrobcích, které byly dosud považovány díky svým zvláštním magnetickým a elektrickým vlastnostem za obtížně měřitelné.Penetranty

Pro zjišťování povrchových vad kapilární metodou nabízí firma KARL DEUTSCH vysoce kvalitní penetrační prostředky řady KD-Check - barevné i fluorescenční, dále čisticí prostředky, vývojky a kontrolní tělíska.

Penetranty KD-Check jsou

 • atestovaným vzorkem podle DIN EN ISO 3452 příp. podle DIN 54 152
 • bez přísad FCKW/CKW, neobsahují žádné ozón poškozující plyny
 • použitelné při dodržení pravidel TRGS 614 (Technická pravidla pro nebezpečné látky: Omezení použití pro vybraná azobarviva)
 • ve vztahu ke korozivním součástem (síra, fluor a chlor) označovány za "látky s nízkým obsahem síry a halogenů podle DIN EN ISO 3452" a splňují požadavky ASME-Code, Sekce V, článek 6
 • vyrobeny podle DIN ISO 9001 Na druhé straně se nachází přehled. Detailní otázky zodpoví technické listy, bezpečnostní listy a zkušební protokoly.
Jeden pokus Vás přesvědčí!

PragueBest s.r.o. home