FOERSTER TECOM

Zkušební zařízení pro magnetickou práškovou kontrolu

Magnetická prášková kontrola představuje velmi rozšířenou a léty prověřenou metodu pro kontrolu feromagnetických materiálů na povrchové vady. Tradičně se používá v kovárnách, automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu, atd.

Firma KARL DEUTSCH nabízí v této oblasti ucelený výrobní program - standardní zkušební zařízení typu DEUTROFLUX začínají od jednodušších řad EW a HW, dále přes univerzální a nejčastěji žádanou řadu UWE až po řadu UWS s pohyblivou cívkou.


Zkušební zařízení řady UWE - univerzální řada vhodná pro většinu aplikací:

UWE 350

Zkušební zařízení navržené pro kontrolu dílů (výkovků, odlitků) s délkou max. 350 mm. Největší zkušební proud 2000 A, výškově přizpůsobené pro sedící zkušební personál.

Více informací:  anglicky | německy
UWE 600/900

Nejprodávanější typ určený pro kontrolu dílů s délkou max. 900 mm. Vyznačuje se hlavně:

  • Optimálním poměrem ceny ku kvalitě
  • Malými požadavky na prostor
  • Dlouhou životností
  • Snadnou obsluhou a údržbou

Dva nezávislé magnetizační obvody pro kombinovanou magnetizaci umožňují zjišťování libovolně orientovaných vad v jednom zkušebním cyklu. Magnetizační proud až 4000 A. Možnost archivace a dokumentace zkušebních parametrů.

Více informací:  anglicky | německy


Zkušební zařízení řady UWS - speciální řada vhodná pro kontrolu dlouhých dílů:

Více informací:  anglicky | německy

UWS 1000    UWS 1500    UWS 2000    UWS 2500    UWS 3000

Zkušební zařízení s unikátní pohyblivou DEUTRO-cívkou pro kontrolu dílů s délkou až 3.000 mm. DEUTRO-cívka zajišťuje optimální magnetizaci zkoušeného dílu po celé jeho délce. Největší zkušební proud 5000 A.

Zkušební zařízení řady EW - ekonomická řada vhodná pro kontrolu malých dílů:

EW 300/600

Zkušební zařízení řady EW se používají převážně pro kontrolu malých dílů s délkou max. 600 mm a představují ekonomické řešení magnetické práškové kontroly bez vyšších nároků na ovládací komfort.

Více informací:  anglicky | německy


 


 Zkušební zařízení řady HW - ekonomická řada vhodná pro kontrolu dílů na podélné vady:

HW 300/600/1000/1500/2000/2500/3000

Zkušební zařízení řady HW se používají převážně pro kontrolu drátů na podélně orientované vady. Volitelně s horizontálním nebo vertikálním pneumatickým upínáním zkoušeného dílu.

Více informací:  anglicky | německy

DEUTROMAT - Magnetická prášková kontrola s vysokou zkušební kapacitou

Speciální zkušební zařízení s více kontakty typu DEUTROMAT se navrhují "na míru" dané aplikaci a nacházejí uplatnění především v automobilovém průmyslu pro kontrolu tvarově členitých součástí.

Modulární konstrukce řady UWE systémů umožňuje flexibilní přístup k různým zkušebním úlohám. Pro hromadně vyráběné díly lze podstatně zvýšit zkušební kapacitu využitím řetězového nebo pásového dopravníku. Tento dopravník umožní vkládání zkušebních dílů nezávisle na zkušebním taktu. Pomocí zarážek dojde k oddělení jednotlivých dílů na pásu a poté k jejich přesnému polohování pro magnetizační jednotku. Zkušební takt je cca 8 až 10 sek., z čehož cca 4 sek. jsou využity pro sprchování magnetickou práškovou suspenzí FLUXA a cca 1,5 sek. pro post-magnetizaci po sprchování. V závislosti na zkušebních požadavcích a na tvaru a velikosti zkušebních dílů dochází ke zkoušení 1 až 8 vzorků za 1 zkušební takt.Pro doplňkovou ruční kontrolu se pak používají ruční magnetizační jha DEUTROPULS.


Příslušenství pro magnetickou práškovou kontrolu

Souhrnný prospekt ke stažení anglicky nebo německy.

Při magnetické práškové kontrole se používá různé příslušenství. Patří sem především přístroj DEUTROMETER pro měření zbytkového magnetismu a intenzity magnetického pole vč. referenčního magnetu a nulové komory pro ověření jeho správného nastavení, dále zkušební bloky FLUXA a MTU pro ověření citlivosti fluorescenčního média, Bertholdova měrka, ASTM baňka, přístroje pro měření intenzity UV světla i denního světla a v neposlední řadě stacionární velkoplošné UV lampy i přenosné kompaktní UV lampy a demagnetizační tunely.


DEUTROMETER 3872

Kompaktní přístroj určený pro měření intenzity stejnosměrného nebo střídavého magnetického pole. Při magnetické práškové kontrole na povrchové vady se tento přístroj typicky používá pro

  • měření intenzity tangenciálního magnetického pole v průběhu magnetizace
  • měření zbytkového magnetického pole po demagnetizaci

DEUTROMETER 3872 lze také použít pro měření hustoty magnetického toku pro celou řadu dalších aplikací.

Více informací:  anglicky | německyJako volitelné příslušenství pro DEUTROMETER je mimo jiné v nabídce pro ověření přístroje a sond

Referenční magnet
a pro přesné nastavení nuly

Nulová komora


Poznámky k používání Referenčního magnetu a Nulové komory jsou ke stažení anglicky nebo německy.
Zkušební bloky FLUXA a MTU se používají pro ověření citlivosti fluorescenčního médiaZkušební blok FLUXA®
Podrobný popis a použití zkušebního bloku FLUXA je ke stažení anglicky nebo německy.Zkušební blok MTU
Podobný popis a použití zkušebního bloku MTU je ke stažení anglicky nebo německy.Pro kontrolu přítomnosti dostatečně velké podélné i příčné složky magnetického pole během magnetizace se používá Bertholdova měrka


 

Ruční přístroje pro měření intenzity UV záření a intenzity denního světla.

Přístroj pro měření intenzity UV záření (365 nm) slouží k ověření dostatečného záření od UV lamp a pracuje ve dvou měřicích rozsazích:
A: 0-1200 mW/cm2
B: 1000-6000 mW/cm2

Přístroj pro měření intenzity denního světla může měřit i při zapnutých UV lampách (dle EN 1956).
Měřicí rozsah: 0,1 ... 199 900 Lux (lx)
Rozlišení: 0,1 (v rozsahu 0,1 - 199,9 lx)

 

UV lampa třetí generace s velkou plochou ozáření s intenzitou min. 11.500 µW/cm2 ve vzdálenosti 30 cm s 2,5 m kabelem, hmotnost cca 17 kg, včetně žárovky.V nabídce je i řada kompaktních ručních UV lamp pro operativní použití např. v terénu
S dalším příslušenstvím pro magnetickou práškovou kontrolu (demagnetizační tunely, ASTM baňka, atd.) v naší nabídce Vás rádi blíže seznámíme.FLUXA indikační prostředky pro magnetickou práškovou kontrolu
Více informací:  anglicky | německy

Indikační prostředky FLUXA se nabízejí ve formě:

  • FLUXA-suspenzí připravených k okamžitému použití,
  • FLUXA-koncentrátů určených pro naředění vodou,
  • FLUXA-past,
  • FLUXA-prášků.

Jejich různé varianty se používají pro mokré zkoušení (na olejové nebo vodní bázi) nebo i pro suché zkoušení (prášek), za denního světla nebo pod UV zářením (fluorescenční) nebo i za denního a UV světla současně.

Indikační prostředky FLUXA se vyznačují vysokou zkušební citlivostí, dlouhou životností a příznivým poměrem ceny k nabízené kvalitě.

Přehled všech nabízených indikačních prostředků FLUXA si můžete stáhnout česky.

Ke každému typu indikačního prostředku FLUXA si můžete stáhnout podrobný technický list i bezpečnostní list anglicky nebo německy.

Pro ověření mimořádné kvality indikačních prostředků FLUXA nabízíme možnost poskytnutí zkušebního vzorku zdarma!

PragueBest s.r.o. home