FOERSTER TECOM

PŘÍSTROJE A SYSTÉMY PRO NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLU


Firma KARL DEUTSCH se již od svého založení v roce 1949 zabývá vývojem a výrobou přístrojů pro nedestruktivní zkoušení materiálů.

Výrobní program firmy KARL DEUTSCH tvoří digitální i analogové ultrazvukové defektoskopické přístroje, tloušťkoměry, přístroje pro měření tlouštěk nanesených vrstev, přístroje pro měření hloubky trhlin, přístroje pro zjišťování záměny materiálu, ultrazvukové zkušební systémy, zkušební zařízení a příslušenství pro magnetickou práškovou kontrolu a penetranty.

Obchodní názvy ECHOGRAPH, ECHOMETER, DEUTROFLUX, LEPTOSKOP a VITOMETER, FLUXA a KD-Check se díky neustálému vývoji a pověstné spolehlivosti staly dobře známými po celém světě.

Praktické zkušenosti, teoretické znalosti a výrobní know-how posledních více než 50ti let spolu s maximálním důrazem na kvalitu zaručují nejmodernější přístroje a příslušenství se špičkovou kvalitou, spolehlivostí a hospodárností i v budoucnu.


Zkoušení a měření ultrazvukem


 • Tloušťkoměry
  K nejrozšířenějším ultrazvukovým aplikacím patří měření tlouštěk stěn (např. korozních úbytků). Pro tuto aplikaci se používají malé, přesné a spolehlivé tloušťkoměry řady ECHOMETER.

 • Přístroje pro měření rychlosti zvuku
  Speciální verze přístrojů řady ECHOMETER umožňuje měřit rychlost šíření ultrazvuku v různých materiálech. U některých materiálů tuto rychlost silně ovlivňuje jejich struktura. Tohoto jevu se často využívá např. pro rychlé a cenově příznivé třídění litiny.

 • Defektoskopické přístroje pro ruční kontrolu
  Pro ruční kontrolu svarů, odlitků, výkovků na vnitřní vady - trhliny, lunkry, póry, řediny - se používají osvědčené digitální nebo analogové defektoskopické přístroje řady ECHOGRAPH.

 • Automatické zkušební systémy
  Ultrazvukové zkušební linky firmy KARL DEUTSCH v sobě zúročují nepostradatelné, více než 40ti leté praktické zkušenosti v tomto oboru. K typickým aplikacím patří mimo jiné zkoušení tyčí, trubek, kolejnic, ale i sochorů a bram.

 • Ultrazvukové sondy
  Ultrazvukové sondy KARL DEUTSCH jsou výsledkem praktických zkušeností, teoretických znalostí a výrobního know-how několika desítek let a staly se synonymem spolehlivosti a kvality. Pro svoje vlastnosti, širokou nabídku typů a příznivou cenu se používají (mj. i v kombinaci s přístroji jiných výrobců) po celém světě.

Magnetická prášková kontrola


 • Zkušební zařízení pro magnetickou práškovou kontrolu
  Magnetická prášková kontrola představuje velmi rozšířenou a léty prověřenou metodu pro kontrolu feromagnetických materiálů na povrchové vady. Tradičně se používá v kovárnách, automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu, atd. Firma KARL DEUTSCH nabízí v této oblasti ucelený výrobní program - standartní zkušební zařízení typu DEUTROFLUX začínají od jednodušších řad EW a HW, dále přes univerzální a nejčastěji žádanou řadu UWE až po řadu UWS s pohyblivou cívkou. Speciální zkušební zařízení s více kontakty typu DEUTROMAT se navrhují "na míru" dané aplikaci a nacházejí uplatnění především v automobilovém průmyslu. Pro doplňkovou ruční kontrolu se pak používají ruční magnetizační jha DEUTROPULS.

 • Příslušenství pro magnetickou práškovou kontrolu
  Při magnetické práškové kontrole se používá různé příslušenství. Patří sem především přístroj DEUTROMETER pro měření zbytkového magnetismu a intenzity magnetického pole vč. referenčního magnetu a nulové komory pro ověření jeho správného nastavení, dále zkušební bloky FLUXA a MTU pro ověření citlivosti fluorescenčního média, Bertholdova měrka, ASTM baňka, přístroje pro měření intenzity UV světla i denního světla a v neposlední řadě stacionární velkoplošné UV lampy i přenosné kompaktní UV lampy a demagnetizační tunely.

 • FLUXA indikační prostředky pro magnetickou práškovou kontrolu
  Indikační prostředky FLUXA se nabízejí ve formě FLUXA-suspenzí připravených k okamžitému použití, FLUXA-koncentrátů určených pro naředění vodou, FLUXA-past a FLUXA-prášků. Jejich různé varianty se používají pro mokré zkoušení (na olejové nebo vodní bázi) nebo i pro suché zkoušení (prášek), za denního světla nebo pod UV zářením (fluorescenční) nebo i za denního a UV světla současně. Indikační prostředky FLUXA se vyznačují vysokou zkušební citlivostí, dlouhou životností a příznivým poměrem ceny k nabízené kvalitě.

Ruční přístroje pro měření tloušťky nanesených vrstev, hloubky povrchových vad a penetranty


 • Ruční přístroje pro měření tloušťky nanesených vrstev
  Významnou a dlouholetou pozornost věnuje firma KARL DEUTSCH také přístrojům pro měření tlouštěk vrstev nanesených na kovovém podkladu (barvy, laky, galvanické vrstvy, elox, atd.). Široká nabídka přístrojů typu LEPTOSKOP začíná u velmi malých kapesních přístrojů určených především pro dílenská měření, dále pokračuje nejčastěji žádanými komfortními typy s bohatým příslušenstvím určenými jak pro dílenská, tak i laboratorní měření. Nabídku završují tzv. PC-sondy, které se připojí přímo k PC např. v laboratoři pro komfortní dokumentaci změřených výsledků. Pro orientační měření pak nabídku doplňují i levné tužkové přístroje LEPTO-PEN pracující na principu magnetické odtrhové metody.

 • Ruční přístroje pro měření hloubky povrchových vad
  Pro měření hloubky povrchových trhlin potenciometrickou metodou se používá kompaktní přístroj RMG, který se může pochlubit mimo jiné velkým měřicím rozsahem a nabídkou různých typů sond.
 • Penetranty
  Pro zjišťování povrchových vad kapilární metodou nabízí firma KARL DEUTSCH vysoce kvalitní penetrační prostředky řady KD-Check - barevné i fluorescenční, dále čisticí prostředky, vývojky a kontrolní tělíska.
PragueBest s.r.o. home